Vols ser
distribuidor?

CERTIFICACIONS

MONTECRISTO, és una indústria d’alimentació pionera en l’elaboració de productes mitjançant la transformació de cereals andins, amb Certificacions de Qualitat per al mercat nacional i internacional.

Montecristo compta amb:

Certificacions de productes ecològics emesos per

Certificació de Bones Pràctiques de Manufactura emesos per TUV Rheiland

Mask Group 5

Certificació de Gestió de Qualitat ISO 9001 emesos per TUV Rheiland

9108624384_957101

POLÍTICA DE QUALITAT

Política de Qualitat Montecristo Bolivia S.R.L.

MONTECRISTO BOLÍVIA S.R.L., empresa dedicada a l’elaboració de productes alimentaris derivats de la soja, oleaginoses i cereals andins, fortificats amb vitamines i minerals, considera la QUALITAT com l’aspecte més important en la seva cadena productiva, per la qual cosa assumeix el compromís de:

  • Elaborar, controlar i mantenir la qualitat dels nostres productes satisfent àmpliament les expectatives dels nostres clients i que alhora ens permetin ingressar en mercats nacionals i internacionals.
  • Produir nous productes, en funció a les necessitats i oportunitats del mercat, complint els nostres compromisos amb el client, i amb la legislació pertinent, pensant en la salut dels qui seran els nostres consumidors finals.
  • Desenvolupar la millora contínua dels processos en la nostra cadena productiva.
  • Incrementar permanentment la nostra eficiència i eficàcia mitjançant la capacitació i desenvolupament del personal.
  • Complir amb els requisits del sistema de gestió de qualitat.
  • Establir la present Política, de manera que sigui coneguda i compresa en tots els nivells de l’empresa.
César Peñaloza Antuña
Gerent General

Cod.: PO-SG-PC-01. Versió nº: 02. Data: 10/01/18